Kodulugu

Siimusti Raamatukogu teeninduspiirkonna tuntud inimesi ning Kassinurme.
Turismimarsruut Põltsamaa-Siimusti-Eristvere-Painküla-Kassinurme.

Siimusti Raamatukogu teeninduspiirkond: Siimusti alevik, Painküla, Õuna, Pakaste, Viruvere, Kassinurme, Patjala ja Väljaotsa külaSiimusti


Ettevõtlik taluperemees Joosep Tiimann (1. aug. 1857 – 14. juuli 1934) oli Siimusti savitööstuse (1886) rajaja ning mitmekülgne majandustegelane. Siimusti savitööstuse loomiseks vajaliku algkapitali kogus ta kauplemisega. Kohalikelt talupidajatelt ostis ta kokku toiduaineid ja müüs need maha Peterburis ja Soomes, tagasiteel varustas ta end kodukandis vajaminevaga (petrooleum, jalanõud, riided, sool, suhkur, seep, tikud, mahorka, vankrimääre jms). Ta asutas suurema talurahvakaupluse, millel olid osakonnad Sadalas, Õunal ja Tapal. Savitööstusest sai peagi Eesti suurim keraamikaettevõte ning 1913.a. arvati Siimusti savitööstus Venemaa suurettevõtete hulka. Ka Eesti Vabariigi ajal ei muutunud tootmisnomenklatuur: toidunõud, ahjupotid, mänguasjad, elektritarbed, lillepotid. Tema kaasorganiseerimisel rajati Jõgeva Ühispank, Jõgeva Majandusühistu (oli selle esimees 1919 – 1931) ta oli Eesti Vabariigi algusest kuni surmani Laiuse koguduse nõukogu esimees. Joosep Tiimann on maetud Siimusti kalmistule.

Karl Tiiman (1893 – 18. märts 1944) oli väljapaistev vabadusvõitleja ning üks Jõgeva Kaitseliidu loojaid. võttis osa esimesest maailmasõjast ja Vabadussõjast ning omas kapteni aukraadi. 21. okt. 1918 kutsus leitnant Julius Kuperjanov Tiimanni salaja Tartusse, et anda talle vastupanuorganisatsiooni loomiseks juhtnööre ja nimetas ta seejärel Laiuse kihelkonna (Jõgeva, Laiuse ja Vaimastvere valla) Omakaitse, hilisema Kaitseliidu ülemaks. Hiljem oli kapten Tiimann Jõgeva Kaitseliidu malevas ratsarügemendi pealik. 1941.a. küüditati Karl Tiimanni perekond Siberisse (abikaasa naases 25 aasta pärast). Karl Tiimann organiseeris koos algkooli juhataja Mart Uusiga Siimustis metsavendade rühma, et kaitsta piirkonda taganevate Nõukogude vägede ja Läti hävituspataljoni eest. Sai surma haarangus vene langevarjuritele ja on maetud Siimusti kalmistule. 

Täpsemalt: 

Lõpetas Tartu reaalkooli 4. klassi ning Peterburi lipnikekooli 1915. Osales esimeses maailmasõjas lahingutegevuses Vene Põhjarindel 477. jalaväepolgus nooremohvitserina ja komandoülemana. Autasustati Stanislavi 3. järgu ordeniga ning ülendati 1917 staabikapteni auastmesse.
Hiljem teenis ta Tartus Eesti Tagavarapataljonis 1918 saksa okupatsioonini. Oli 1918 Jõgeva tuletõrjeühingu peamees. Sama aasta suvel oli Tiiman J. Kuperjanovi usaldusisikuks Laiuse kihelkonnas. Eelnevalt oli Karl Tiiman koos Jõgeva valla meestega juba organiseerinud "igaks juhuks" relvastatud salga. 21.10.1918 kutsus Kuperjanov Tiimani salaja Tartusse, et anda vastupanuorganisatsiooni loomiseks juhtnööre ja nimetas ta seejärel Laiuse kihelkonna Omakaitse, hilisema Kaitseliidu ülemaks.
18.11.1918 määras H. Kurvits K. Tiimani Laiuse ja Kursi kihelkonna Kaitseliidu ülemaks asukohaga Siimusti küla. Ta organiseeris 30-mehelise relvastatud salga, kelle Kuperjanov saatis Vabadussõja lahingutegevuse piirkonda. Leidmata võimalust oma väheste meestega kaitsta Jõgeva alevit, lahkus Tiiman meestega koos kpt. Andersoni pataljoniga Jõgevalt.
Kuperjanovi kutsel läks K. Tiiman meestega Puurmani ja määrati seal 27.12.1918 partisanisalga ratsakomando ülemaks. Osales oma ratsameestega 13.-14. jaan. 1919 Mõisamaa, Voldi ja Kärevere lahinguretkeil ja teistes partisanide lahingutes. Ülendati 15. juunil kapteni auastmesse ja demobiliseerus 15.09.1920.
K. Tiiman valiti 07.02.1925 Kaitseliidu Jõgeva maleva esimeseks pealikuks. Korraldas 30.08.1925 Laiusel malevkonna suure paraadi koos vandetõotuse andmise ja langenute mälestussamba pühitsemisega. Paraadi võttis vastu kindral Ernst Põder. 1.aprill 1931 astus ta malevkonnapealiku kohalt tagasi ja edaspidi juhtis maleva ratsakomandot. Ta oli üks Tartumaa tugevamaid ratsasportlasi, tuli viiekordseks Tartumaa maleva meistriks takistussõidus.
1941. aastal küüditati Karl Tiimani perekond Siberisse, poeg Ülo pääses. Sõja esimestel päevadel ( juuli algul ) organiseeris kapten Tiiman koos tolleaegse Siimusti algkooli juhataja Mart Uusiga Siimusti metsavendade rühma, te taganevad Nõukogude väed ja Läti hävituspataljonid ei saaks vallas segamatult tappa ja röövida ning raskendada Stallini poolt 03.07.1941. aasta raadiokõnes välja kuulutatud põletatud maa taktikat.
Tartumaa kommunistid panid kapten Tiimani tabajale või tabamisele kaasaitajale preemia - alguses 3000 rubla, mis hiljem tõsteti 6000 rubla peale. Selle raha eest oleks olnud võimalik osta kümme jalgratast või kolm tonni suhkrut, kuid kohapeal ei leidunud reeturit.
Kui 1941 moodustati Jõgeva valla Omakaitse, sai selle aluseks Tiimani metsavendade salk. Karl Tiiman määrati ise 16.08.1941 Omakaitse Jõgeva ringkonna ülemaks ja oli neis ülesandeis 25.03.1942. Edasi oli ta Jõgeva valla Omakaitse, hilisema nimega Tartumaa Omakaitse 36. kompanii ülem.

Kapten Karl Tiiman langes 18. märtsil 1944, juhtides haarangut Puurmani metsas alla heidetud nõukogude parašütistidele. Ta maeti suure pidulikkusega Siimusti kalmistule.

Kapten Karl Tiimani autasud: Vabadussõja mälestusmedal, V kl Kotkarist, III kl Valgerist ja II kl Raudrist.

 

Karl Eduard Pedriks (1873 – 1951 Siber)
Kraavi-Märdi 12 (66 ha) talu omanik Siimustis. Jõgeva Piimaühingu (kauaaegne juhatuse esimees, hiljem kassapidaja-laekur), Jõgeva Majandusühisuse ning Jõgeva Ühispanga üks asutajaid. Eesrindlik taluperemees. Kraavi-Märdi talu oli Siimusti postitalu ( telefon ). Talus  kasvatati peekonsigu (sigade tõulava) ning õunu ekspordiks ( õunaait ), oli korralik tehnikapark veoauto ja linttraktoriga ning kasvuhoone. K. E. Pedriks  rajas oma krundile Siimusti surnuaia, oli Siimusti peakraavi kaevamise mõtte algataja ja veeühingu esimees. Eeva Niinivaara (Pedriks) isa.

Ado Laisaar ( 28. mai 1870 - 20. mai 1929)
Sündis Siimustis taluomaniku pojana, õppis Saduküka kihelkonnakoolis, hiljem hakkas kaupmeheks ning töötas Tapal ja Rakveres suuremates ärides. 1898. aastast taas Siimusti isatalu peremehena ametis. Sellest ajast aletes agaram põllumees ja seltskonnategelane ümbruskonnas. Ta on olnud peaaegu kõikide kultuuri- ja majanduslike asutuste rajaja ja juhatuse liige. Mitu  korda valiti vallavanemaks, peakohtumeheks, kirikunõukogu liikmeks. Põllumajanduslike uuenduste läbiviija. ( Siinmstlave, Positmees nr 136, 23. mai 1929 )


Kaasaegseid siimustilasi


Näitlejad, kes on elanud lapsepõlves Siimustis


Martin Algus


Martin Algus on sündinud 25. detsembril 1973. Lõpetas 1997. aastal Viljandi Kultuurikolledži. Töötas aastatel 1997–2005 näitlejana Ugalas, kus mängis rohkem kui 30 lavastuses, lisaks osatäitmised filmides "Väsinud vihkamast", "Sigade revolutsioon", "Soovide puu", "Vasaku jala reede" ning telelavastustes "Teravad mehed", "Ühikarotid", "Kalevipojad", "Saladused" ja "Ment". On telesarjade "Ühikarotid", "Kalevipojad", "Romet ja Julia" ning "Ment" ja „ Naabriplika“ stsenarist. On tõlkinud ligi 30 näitemängu ning maailma uudisdramaturgia jälgimise ja vahendamise, mitmest keelest tõlkimise ja ladusate ning teatritundlike näidenditõlgete eest võitnud Eesti Teatriliidu Kurtna tõlkepreemia. On võitnud korduvalt Eesti Näitemänguagentuuri korraldatud näidendivõistlusi. Reklaamiagentuuri Age tekstikirjutaja 2005–2012. Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistlusel 1. ja 2. koht 2007, 1. koht 2009 ja 2. koht 2013. Rahvusvahelise näidendivõistluse New Baltic Drama 1. preemia 2010. Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia 2013. Praegu produtsent ja stsenarist.

Stsenaariumid: film «Soovide puu», telesarjad «Ühikarotid», «Kalevipojad», «Romet ja Julia», «Ment», «Naabriplika»

Teised temast

Olle Mirme, Kanal 2 programmijuht: „Martin Algus on paduandekas inimene. See ei avaldu ainult teleekraanil, vaid ka teatrilaval – ta on hinnatud teatritekstide kirjutaja. Lisaks on ta inimesena erakordselt soe ja sümpaatne. Temaga on alati puhas lust suhelda.“

Urmas Eero Liiv, TV 3 programmijuht: „Martin Alguse kohta oleks vale kasutada sõna «tubli». Tegu on andeka seriaalikirjutajaga, kelle tooted on võimalik kohe ära tunda. Ta tajub väga hästi inimlikke nõrkusi, veidrusi, koomikat. Ta on erakordselt hea kirjutaja, kes tunnetab televisiooni nõudmisi väga hästi.“


Tiit Sukk

Tiit Sukk on sündinud 21. novembril 1974 Jõgeval, eesti näitleja. Ta lõpetas 1998. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli. 1996. aastast on Sukk töötanud Eesti Draamateatris.

Tiit Sukk tegi oma filmidebüüdi 2001. aastal. Ta osales Peeter Simmi lavastatud tragikomöödias "Head käed", kus täitis Arnoldi rolli. 2004. aastal täitis Sukk peaosa lühifilmis "Naaber" ja aasta hiljem osales ta telefilmis "Kohtumine tundmatuga". Sukk on täitnud kõrvalosi paljudes filmides, näiteks "Kuldrannake" (2006), "Detsembrikuumus" (2008), "Legend vägevast seebist" (2011), "Lotte ja kuukivi saladus" (2011) jt.

Tiit Sukk on osalenud nii mõneski seriaalis. Aastatel 1997 - 1998 mängis ta Randot sarjas "Õnne 13", aastatel 2010 - 2012 täitis ta Paavo Kadaki rolli ETV seriaalis "ENSV: Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik". Ta on teinud episoodilisi rolle krimisarjades "Ohtlik lend" (2006), "Kelgukoerad" (2008) ja "Kättemaksukontor" (2009). 2007. aastast on Tiit Sukk täitnud draamasarjas "Kodu keset linna" Renee Õispuu rolli. Teda võis näha seriaalis ka siis, kui selle nimeks oli saanud "Elu keset linna". Esineb sketšisaadetes.


Epp Eespäev

Epp Eespäev on sündinud 25. oktoobril 1961 Võrus. 1988. aastal lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri XIII lennu. Linnateatris töötab alates 1988. aastast näitlejana.

Olulisemad tööd väljaspool Linnateatrit

Mänginud filmides:
"Daam autos" (Freyja Film 1992), "Suflöör" (Freyja Film 1993), "Tulivesi" (Tallinfilm/Faama Film 1994).

Teinud kaasa televisoonis:
("Öised lood", "Vana daami visiit", "Üksteisest läbi ja mööda", "Kodu keset linna") ja raadios ("Me mängime armastust", "Peatus teel Buddha poole").

Preemiad:
V. Panso nimeline noore näitleja preemia 1987
Eesti Teatriliidu A. Lauteri nimeline preemia 1996
Linnateatri kolleegipreemia - parim naisnäitleja 1996, 1997
Eesti Kultuurkapitali Näitekunsti Sihtkapitali poolt algatatud ühekordne loomestipendium 1999
Eesti Teatri Aastaauhind 2004 parimale naisnäitlejale

Muusikud, kes on nõnda aega elanud Siimustis


Aivar Vassiljev

Löökpillimängija ja jazzmuusik sündis 11. detsembril 1971 Otepääl, õppis 1990 –1994 Heino Elleri nim. Tartu MK-s klassikalist löökpilli (õpetajad Raivo Rebane ja Margus Tammemägi). Mänginud 1992–94 teatri "Vanemuine" orkestris, 1995–98 Sisekaitse Operatiivrügemendi Puhkpilliorkestris ja Bigbandis, aastast 1995 RO Estonia orkestris. On aastast 2004 G. Otsa nim. Tallinna MK rütmiõpetuse ja eriala õpetaja.

Muusikutee algas 1992 Tartu 10. Keskkkooli diksiländbändis, kus tekkis džässihuvi. Asunud 1995 Tallinna, alustas koostööd kontrabassist Toivo Undiga.

On tegev mitmetes ansamblites nagu Lembit Saarsalu kvartett, Aldo Meristo trio ja Aleksander Rjabovi ansambel. Mänginud ka koos Tõnu Naissoo,Tiit Pauluse, Mart Soo, Taavo Remmeli, Raivo Tafenau, Olav Ehala, Helmut Anniko, Loit Lepalaane, Uno Loobi ja Silvi Vraidiga, aga ka paljude USA (Ted Curson, Leroy Jones, Larry Price, Ron Maclure, Chip Shelton, Joe Lee Wilson), Kanada (Alan Matheson, Nick ”The Brownman” Ali), Vene (Georgi Garanjan, Gasan Bagirov, David Gološtšokin), Soome (Mika Müllari, Atro ”Wade” Mikkola) jt. maade muusikutega (ka Mina Agossi Prantsusmaalt, Önder Focan Türgist, Frans Wieringa Hollandist, Mark Isaacs Austriast, Ryo Kawasaki Jaapanist) ning ansamblitega, sh. NY Voices ja Montenia USA-st.

On tegev rahvusv. festivali "Nõmme Jazz" korraldamisel. Osalenud festivalidel Eestis, sh. “Tudengijazz”, “Jazzkaar”, “Nõmme Jazz” ja välismaal, sh. Mio 1997 (Taani), Pori Jazz 1999, 2001, 2002, 2003 ja Otava Happy Jazz 2001 (Soome), Downtown Jazz 2001 (Kanada), Anapa (2002, 2003, Venemaa), Rigas Ritmi 2003, 2004 (Läti), Šiauliai Jazz 2004 (Leedu), Mersey Shanty Fesival 2005 Liverpoolis (Suurbritannia). Mitmekülgse muusikuna viljelnud mainstream, groove ja latinojazzi. Mänginud ka muusikaliorkestrites ("Oliver", "Kuningas ja mina", "Linnupuur", "Vampiiride Tants", "Hüljatud", "No, no Nanet", "Sugar", "Hallo Dolly") ja Russell Adamsoni jazzballettides RO-s Estonia ("In The Mood With Duke" 1999, "At Still Point" 2000, "Black and White" 2003,"Night and Day" 2004). Salvestanud eri koosseisudes mitmeid heliplaate, osalenud ka teatri ja filmimuusika salvestustel.


Oleg ja Andres Sõnajalg (Vitjuk)

Oleg sündis 05.oktoobril 1959, Andres veebruaris 1961 Tallinnas. Isa ja ema töötasid Tallinnas trammijuhtidena. Seejärel kolisid vanemad koos perega Saaremaale, kus isa sai töökoha elektrikuna. Koolimineku ajaks, kui Oleg oli seitsmene ja Andres kuuene, kolisid vanemad Põltsamaale, hiljem Siimustisse. Isa on ukrainlane ja ema puhast verd eestlane. Isa perekonnanimi oli Vitjuk. Kuna see nimi ei kõlanud eesti keeles hästi, otsustati enne, kui lapsed kooli läksid, nime vahetada põhjusel, et lastel ei tekiks koolis komplikatsioone. Hiljem muusika- ja ärimaailmas on mehed tuntud kui vennad Sõnajalad.

Väljaotsa


Elmar Emil Leppik (aastani 1950 Lepik 3. dets. 1898 – 4. nov. 1978) . Ta sündis Andrese talus, Väljaotsa külas. Õppis Painküla algkoolis, Kaarepere ministeeriumikoolis, Hugo Treffneri gümnaasiumis ja Tartu ülikoolis, mille lõpetas 1926.aastal magistrikraadiga botaanika alal. 1928.aastal omandas Zürich tehnikaülikoolis doktorikraadi. 1929.aastast oli sealsamas taimehaiguste kabineti ja fütopatoloogia katsejaama juhataja ning 1935.aastast Põhja- Euroopa taimekaitseekspert Rahvaste Liidu juures. 1938.aastast taimehaiguste ja botaanika professor. 1944 emigreerus Saksamaale, sealt edasi USA-sse ( 1950 ), kus tegeles edasi oma erialaga. 1965.aastast töötas põllumajanduse keskkatseasutuses Beltsville´is esimesed 8 aastat taimede uurimise harus, hiljem kuni elu lõpuni taimegeneetika ja iduplasma instituudis.

1938 valiti Soome Teaduste Akadeemia liikmeks
1964 valiti New Yorgi teaduste Akadeemia liikmeks

Tema saavutusi tunnustasid Iowa Teaduste Akadeemia, Saksa Entomoloogiaselts ning India Poona ülikool.

Laiahaardelise teadlasena on E. E. Leppik püüdnud seletada fossiilide olemust, tegelenud huumuse tekke probleemidega ning õistaimede klassifitseerimisega. Ta on uurinud seeni ja seenehaiguste levikut, roosteseene fülogeneesi jm. Tema kui botaaniku, fütopatoloogi ja evolutsionisti teaduslikke töid on ilmunud mitmetes keeltes. E. E. Leppikut peetakse kõige kuulsamaks eestlaseks loodusteaduste alal.

E. E. Leppik abiellus Lilli Hanssoniga Vana- Tännasilma vallast, neil oli 4 last ( Avo suri 1946 Saksamaal, Marja hukkus 1983 autoavariis, Virve töötas New Yorki Eesti majas, poeg Ülo on USA-s meditsiinidoktor ). Suri Beltsville`s, Marylandis, USA-s.

Siimustisse ulatuvad Estonia solisti Karl Otsa juured, kelle isa Otsa Tõnu ja tema omaksed elasid Siimustis. Kuulus laulja Georg Ots oli otsa Tõnu pojapoeg. Otsa Tõnu ja tema omaksed on maetud Äksi kalmistule.

Painküla


Richard Ränk (22. aprill 1914 – 25. dets. 1973) Eesti õigusteadlane, Korp! Sakala liige aastast 1934. Õppis Jõgeva kõrgemas algkoolis, Tartu poeglaste reaalgümnaasiumis, Eesti Vabariigi sõjakoolis, Tartu ülikoolis. Hiljem täiendas oma teadmisi Tartu ülikooli rahvusvahelise õiguse teadusliku välisstipendiaadina Oxfordi, Haagi ja Heidelbergi ülikoolides. Oli Haagi Rahvusvahelise kohtu Eesti Vabariigi poolne esindaja , omandas õigusteaduste doktori kraadi. Emigreerus ning töötas pärast teist maailmasõda USA-s, Iisraelis, Türgis. Alates 1963. aastast oli ta Los Angelese Lovola ülikooli rahvusvahelise õiguse korraline professor. Suri Patcific Palisades, Los Angelese lähedal. 1944 abiellus Soome Vabariigi ühe poliitiku tütre Inkeri Koskineniga, kes oli ka õigusteadlane. Tütar Maret õppis orientalistikat, idamaade kultuuri ja keeli.

Martin Taras (08. veebr. 1899 – 14. aug. 1968) sündis Härma talu popsikohas kingsepa neljanda, viimase lapsena, õppis Eristvere külakoolis, seal pani õpetaja Martini hommikupalvuse ajal seisma esimesse ritta, kuna tal oli vali hääl ja ta pidas hästi viisi. M. Tarase noorukiaeg langes kokku seltsielu tekkimisega Jõgeval ning 13-aastaselt hakkas poiss tädipoeg Martin Lalli õhutusel mängima vastasutatud Jõgeva puhkpilliorkestris klarnetit. Jõgeva orkestris omandatud pillimänguoskus tuli Tarasele sõjaväes olles kasuks. Petseris asuv garnison vajas paraadideks marsilugusid ja komplekteeritava orkestri koosseisu suunati ka reamees Martin Taras. Sõjaväeorkestri baasil moodustati kasiinoorkester, kes mängis peoõhtutel tantsulugusid. Klarnetist Taras laulis nii mõnigi kord orkestri saatel ja ta sai endale hüüdnime „laulev reamees„. Need esinemised olidki laulusolisti karjääri alguseks. Pärast sõjaväeteenistust (1921) jäi M. Taras Petserisse kantseleitööle ning hakkas laulma Petseri Rahvahariduse Seltsi segakooris ning omandas sealkandis laulja staatuse. Kohalike entusiastide lavastatud Pakkala laulumänguga „Parvepoisid„ algas Martin Terase lavakarjäär. Hiljem õppis ta laulmist (hingamistehnikat, laulukunsti teoreetilisi põhialuseid ja palju muud) Tartus G. Sthalbergi juures, kes oli väga nõudlik pedagoog ning tegi oma tööd suure põhjalikkusega. Aastatel 1933-1937 õppis Taras Tallinna Konservatooriumis ning täiendas end Itaalias. Ta oli Eesti muusikateatri ajaloos üks huvitavama elulooga inimesi, Eesti NSV rahvakunstnik, kahekordne riikliku preemia laureaat, kes oma elust pühendas 30 aastat eesti ooperiteatrile. Olles enamiku sellest ajast (1931 Vanemuise ja 1932 – 1959) „Estonia„ teatri ooperisolist, kandis ta paljude tenoripartiide nagu Faust, Romeo, Lohengrin, Mantua hertsog, Alfredo, Lenski, Cavaradossi, Radames, Ernesto („Don Pasquales“), Canio koormust peaaegu üksinda.

Vambola Rähn (15. veebr. 1923 – 18. jaan. 1984), pseudonüümiga Ü. Taavas näitekirjanik ja teatrikriitik ja -publitsist on pärit Everti talust. Õppis Painküla algkoolis, Treffneri ja Viljandi poeglaste gümnaasiumis. 1941 astus Tartu Ülikooli õigusteaduskonda. Mobiliseeriti Saksa sõjaväkke (1943). Pärast sõda õppis lühemat aega Tartu Ülikoolis ajalugu, kuid sunniti lahkuma. Töötas inspitsiendina „Vanemuise“ teatris, näitlejana „Ugalas„. Hiljem juhendas Tartus näite- ja estraadiringe.
Looming:
1949 näidend „Oras tärkab„
Tema näidendeid lavastasid peamiselt harrastusteatrid ja enamus neist jäid trükkimata.
Kutselisele lavale jõudsid:
„Nilakanta aaria„ (3. auhind näidendivõistlusel) lavastati 1958 „Ugalas„ ja Rakvere teatris
1960 „Pitserimärk südamel„, lavastati „Ugalas“
1960 draama „Tõestisündinud lugu„ (Hans Heidemanni biograafial põhinev) saavutas näidendivõistlusel 2. koha. Lavastati 1971 Eesti Televisioonis
Kriminaalnäidendid ja järjekuuldemängud:
1974 „Hundijaht“ (3. auhind näidendivõistlusel), lavastati 1975 „Vanemuises“ ja mujal NSVL-s, on kogus „Valik näidendeid 1973-1974“.
1975 „Kodukäijate kodu“, lavastati Rakvere teatris samal aastal.
VAAP-i väljaandel ilmus 1974 Moskvas vene keeles paljundus näidendist „Vaimude tund“
Eesti Raadios on lavastatud V. Rähni kuuldemänge.
Rahvateatri jaoks instseneeris R. O. Toominga, H. Leberechti, O. Lutsu ja A. H. Tammsaare proosat, avaldas ajakirjanduses teatriarvustusi ja kunstiinimeste portreid (pseudonüüm Ü. Taavas).
Järjekuuldemängud:
„Mõrv puiesteel„ 1977
„Väljakutes Lõokese tänavale„ 1978
„Väljakutse Hiiekõnnu kolhoosi“ 1979
„Mäng tikutoosiga„ 1980
„Müüa jaapani magnetofon„ 1982

Jüri Truusmann (27. dets. 1856- 2. juuni 1930) sündis Tõnno (Tõnu) talus, sai alghariduse kohalikus õigeusu külakoolis, 1869 – 1879 õppis Riia Vaimulikus Koolis ning Riia Vaimulikus Seminaris. Tegutses aastast 1885 Tallinnas välis – sesekirjanduse tsensorina. Oma magistritöös Peterburi Vaimuliku Akadeemias (1884) käsitles ristiusu tulekut Liivimaale, tõlkis „Kalevipoja„ vene keelde (ilmus kaheosalise raamatuna 1886-1889), uuris setu etnograafiat ja kohanimesid. Suri Petseri kloostris, kus oli kloostri raamatukoguhoidja, maetud on Neljakümne Usukannataja koguduse kalmistule.
Looming:
Введение христианства в Лифляндии. (Peterburi, 1884)
Новейшие религиозные движения в Эстляндии. (Юлия Остерблома), (Peterburi, 1885)
Финские элементы в Гдовском уезде Санкт-Петербургской губернии. Изв. РГО, Т. ХХI, 1885
Калевич (Kalewi poeg.). Древняя эстонская сага в 20 песнях. (1. ja 2. osa, Tallinn, 1886 ja 1889);
Начало и распространение в древности православия между финскими племенами: К 900-летию крещения Руси. Эстлянд.губ.тип., (Tallinn 1888)
Чудские письмена. (Tallinn, 1896)
Этимология местных названий Псковского уезда. (Tallinn, 1897)
Этимология местных названий Витебской губернии. (Tallinn, 1897);
Чудско-литовские элементы в Новгородских пятинах. Часть I. Пятины Водьская, Деревская и Шелонская. (Tallinn, 1898).
Древнѣйшая ливонская хроника и ея авторъ. (Peterbui, 1907)
Летто-Славянск. элементы въ Этрускихъ надписяхъ. (Tallinn, 1911)
Artiklid:
О месте Ледового побоища. Журнал министерства народного просвещения, 1884, т.231, No.1, cтр.44-46.
Ложи сына Калева. Эстляндские губернские ведомости 19.11.1887, No 44, cтр.20-21.
Vana Eestlaste ja Liivlaste nimed. Oma Maa 15.02.1889, nr 2, lk 107–108.
Полуверцы Псково-Печорского края. Живая старина, СПб. 1890, вып.1, cтр. 31–62. (Ali Kikkase lühendatud tõlge artiklist: Petserimaa Setud, Mäetagused nr. 19, lk 176-190.)
Eesti muinasjut Ruurikest, Sineussist ja Truworist. Valgus 5.09.1890, nr 37, lk 2-3.
О происхождении Корси (Курон). Живая старина, 1893, No 1 (кн. 9), c. 64-91.
О происхождении названия г. Пскова С.120-122. Живая старина, 1894, вып.1; кн. XIII.
Исакские полувѣрцы вь Зстляндской губернии. Временник Эстляндской губернии, вып. II, Ревель, 1895
О происхождении псково-печорских полуверцев. Живая старина, 1897 вып. 1; кн. XXV, C. 37-47.
Tallinna nimed. Vaba Maa 09.02.1923, nr 33, lk 4.
Mälestused Tõnis Waresest. Õigus 1925, nr 7, lk 163-166.
Tunnustused:
St. Stanislause 3. järgu aumedal (1890)
Venemaa riiginõunik
Keiserliku Vene Geograafiaseltsi hõbemedal 1885. aasta uurimisretke eest Pihkva setude juurde.
Tallinna Eesti Põllumeeste Seltsi auliige.
Kuulumine seltsidesse: Truusmann oli alates 1881. aastast Eesti Kirjameeste Seltsi liige. Juba sel ajal ilmestasid seltsi tööd liikmete omavahelised ägedad ilmavaatelised vastuolud, mis ajapikku süvenesid veelgi. 1887. aastal valiti Truusmann seltsi asepresidendiks, kuid aktiivselt ta seltsi tegevuses ei osalenud. 1893. aastaks, kui seltsi president oli Truusmanni hea sõber Johann Köler, olid seltsi sisesed vastuolud kasvanud haripunkti ning Truusmanni osalusel esitati kubernerile kaebekiri seltsi sulgemiseks. Truusmann kuulus selle tegevuse algusaastatel ka Peterburis tegutseva endisi Riia Vaimuliku Seminari kasvandike ühendavasse "Sõprade salgakesse", kuni ta 1887. aastal seltsi aukohtu poolt sealt välja visati venemeelse artikli eest ühes vene vaimulikus ajakirjas. Ta oli ka Tallinna Eesti Põllumeeste Seltsi auliige ning Keiserliku Vene Geograafiaseltsi liige.

Jaan Truusmann (1886 – 15. aug. 1932) rajas Painkülas Iisakule mesila ja kalatiigid. Oma kogemusi jagas ta ajakirjanduses ning lektorina kursustel. Tema sulest pärineb mitmes kordustrükis (1903, 1908, 1923) ilmunud raamat „Täielik mesilaste pidamise õpetus„ (1892), üks esimesi mesilaspidamise raamatud Eestis. Tegi oma erialalist kaastööd järgmistele väljaannetele:
„Valgamaalane“ 1884- 1893
„Vaba maa“, „ Teataja„ , „Põllumees „ , „Päevaleht“, „Mesilane„
„Olevik„ 1913
„Majapidaja“ 1905

Alma Koskel (Johanson, 6. juuni 1886 – 1942)
sündis Painkülas. Õppis A. Salomoni tütarlastekoolis Tartus. Kutsehariduse omandas Soomes mitmes käsitöö ja kudumiskoolis ning kunstitööstuskoolis Atheneumis. Hiljem oli koduõpetajaks Võrumaal ja Tartu naisseltsi käsitöö ja kudumiskursuste juhatajaks ning Tartu Eesti Naisühingu Käsitöökooli juhatajaks aastast 1919. Alma Koskel oli tegev Tartu Naisseltsis „Naiste töö ja elu„ toimetuses, Tartu Naisühingus, Eesti Naisorganisatsioonide Liidu juhatuses.
Pallase esimesele põhikirjale kirjutasid koos Konrad Mäe, Aleksander Tassa, Ado Vabbe, Mart Pukitsa, Voldemar Kangro-Pooli ja Johannes Einsillaga alla ka neli naist: Clara Holst, Alma Johanson (Koskel), Auguste Pärn ja Marie Reisik.
Alma Koskelit loetakse ka esimeseks Eesti tekstiilikunstnikuks.
Tartu Naisühingu Käsitöökool (1919–1942) alustas tegevust Alma Koskeli juhtimisel raamatuköitmise ja papitöö töökoja sisseseadega. 1923. aastal lisandus nahatöö osakond. Valmistati käekotte, rahataskuid, suitsutopse jne. 1927–1941 oli keraamika osakonna õpetajaks Hilda Tover kelle käe all valmistati Riigi Kunstitööstuskooliga sarnast laadi keraamikat. Toodangut müüdi OÜ Kodukäsitöö poodides ja iga-aastasel kooli näitusmüügil.

Karl Otsa – vabamaadluse kuulsus
Pärit Painkülast Pasti talust, kasvas väga kiiresti tugevaks, ka tema vanemad olid tugeva kehaehitusega. Vanem vend oli ka visa spordipoiss, kuid suri koolipoisina külmetuse tagajärjel. Juba enne kooli lõpetamist lahkus ta Jõgevalt ja hakkas maadlema Tallinnas.
1949 – Eesti noortemeister vabamaadluses, NSV Liidu noorte esivõistlustel 2. koht
1950 – Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses 2. koht , vabamaadluses 2. koht
1951 – 1953 sõjaväeteenistuses
1953 – Eesti vabamaadluses 1. koht
1954 – Eesti meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses 2. koha
1955 – Eesti meistrivõistlustel raskekaalus 2. koht.
1958 – Georg Lurichi mälestusvõistlustel raskekaalus 1. koht.
1960 – Eesti meistrivõistlustel vabamaadluses 4. koht.

Kaave


18. saj. töötas Kaavel suhkruvabrik, „esimene ja ainus tervel maal“ (st. Baltimail) nagu märgib Hupel. Samuti põletati seal telliseid, lupja ja süsi. Kaave mõisas sündis baltisaksa maalikunstnik, kauaaegne Tartu Ülikooli joonistuskooli õpetaja Woldemar Friedrich Krüger (1808 – 1894). Tema isa, aidamees Tõnis, oli pärisori, vabaks saades sai nimeks Anton Krüger. Woldemar suhtles Raadi mõisaomaniku K. G. von Lipharti lastega. Õppis joonistamist Tartus A. M. Hageni juures. Seejärel reisis mitmel pool Euroopas, külastades Saksamaad, Belgiat, Hollandit, kus tegi joonistusi, akvarelle ja maale vanade meistrite tööde järgi. Aastatel 1858-1891 oli Tartu Ülikooli joonistuskooli õppejõud. Krüger tegutses joonistuskooli õpetajana 33 aastat.

Ernst Bark, hiljem Ernesto Bark (1858 – 1924) erandliku saatusega kirjamees. Tema isa oli Kaave mõisa omanik, kelle soontes võis vanaema poolt voolata ka eesti verd. Kirev-tormiline elutee viis ta pärast gümnaasiumiõpinguid Tartus, tsaarivene sõjaväest deserteerumist, kokkupuuteid C. R. Jakobsoniga, ülikooliaastaid Saksamaal, osavõttu tsaarivõimuvastasest revolutsioonilisest tegevusest (sealhulgas koostööst ja sõprusest Andres Didoga), Siberisse saatmist ja sealt põgenemist üleeelmise sajandi lõpul Hispaaniasse, kus temast sai Madridi boheemlaskonna juhtfiguure ja kus ta lisaks arvututele sõnavõttudele ajakirjanduses ning sotsialistlik-dissidentlikule tegevusele avaldas hispaania keeles peaaegu poolsada sotsioloogilis-filosoofilise ja poliitilise sisuga raamatut, nende seas kolm romaani.
Madridi kirjastus Celeste algatas kirjanike-boheemlaste unustusse vajunud teoste taasvaldamise ja kommenteerimise sarjas "Biblioteca de la Bohemia". Selle esikraamat oli "Los proletarios del arte" ("Kunstiproletaarlased", 1998). Selle raamatu esimese peatüki "Manifestid ja autoportreed" avab Ernesto Barki artikkel "Boheemlasring" (1913) ning et sarja kolmanda raamatuna ilmus Barki teose "La santa bohemia" ("Püha boheemia", 1910) uusväljaanne. Ernst Bark hakkas 1882. a Genfis välja andma revolutsioonilist ajakirja „ Der Baltische Föderalist“ , ta oli kirjavahetuses Eestis elava koolivenna A. Didoga, kes aitas kaasa Barki ajakirja levimisele Eestis ning tegi sellele kaastööd. Bark elas üle 40 aasta Madriidis, tegutses kirjamehe ja keeleõpetajana.

Teised temast
Eestikeelne sissejuhatus Barki ellu ja loomingusse sisaldub hispaania kirjandusuurija Dolores Thion-Soriano Akadeemias (nr. 3, 1995) ilmunud artiklis "Ernesto Bark - balti vabadusvõitleja Hispaanias". Sealsamas on avaldatud ka Barki ainus teadaolev foto ning seni kõige täielikum Barki (raamatuina ilmunud) teosete bibliograafia. Samal, 1995. aastal, kaitses D. Thon-Soriano Sorbonne'is mahuka doktoritöö Barki ajakirjanduslikust tegevusest, see jäi trükis ilmumata. Palju varem kirjeldab kohtumist Madridis Barkiga Friedebert Tuglas oma "Teekonnas Hispaania" (1918). Peamiselt Barki kirjanduslik-filosoofilist tegevust puudutav peatükk leidub Jüri Talveti raamatutes "Teekond Hispaaniasse" (1985) ja "Hispaaniast Ameerikasse" (1992). Lühiartikleid Barkist on ajakirjanduses avaldanud koduloouurija Helve Anton. Barki seoseid Andres Didoga mainib Keeles ja Kirjanduses (nr. 9, 1972)

Kirjandusteadlane Meelik Kahu.

Kassinurme (Patjala)


Üks Vooremaa pärl, Kassinurme (Patjala) Kalevipoja säng, on linnamägi (Jõgevalt 11 km), dateeritud 1. aastatuhande teise poole - 2. aastatuhande algusega asub Kassinurme mägedes. See on kõrgendik, mille mõlemas otsas on umbes 5 m kõrgune vall. Sängi pikkus on umbes 57 m ja laius 28 m , Kalevipoja sängi kõrval on ovaalne lohuke, millest kunagi vesi ei kao. Seda kutsutakse silmapesukausiks. Kalevipoja sängist edelas on Kalevipoja lingukivi. Rahvasuu räägib, et Kalevipoeg tahtnud sellega hunti visata. Ümbruses on ümmargusi lohke, mida peetakse Kalevipoja jalajälgedeks. Kassinurme linnamäest umbes 200 m lõuna-kagus on kolm lohkudega kultusekivi , dateeritud 1. aastatuhandega e.m.a. Piirkond on korrastatud, seal korraldatakse mitmeid üritusi ja ettevõtmisi, rajatud on puhkeala, kus võib nautida kaunist loodust, elustada rahvakombeid ning mängida muistset sõda. Metsa all looklevad tähistatud rajad, ehitatud on püstkojad, rajatud lõkke- , kiige- ja tantsuplatsid, hiis on korrastatud ning käimas on linnuse taastamine.

E. Laugaste, A. Rõõm „Kalevipoja jälgedel“ lk 16, 31, 43 (Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1958):

Kalevipoja lingukivi


Kassinurme kalevipoja sängist umbes 0,5 km Kuremaa suunas asub mäe küljel tihedas noores lepikus lingukivi, mille kalevipoeg olevat tahtnud kuremaa järve visata. Kivi läinud aga katki, teine pool kivist olevatki Kuremaa järve ääres. Et kalevipoeg olevat selle kivi visanud linguga, siis räägitakse põiki üle kivi ühtlasest 4cm laiusest punasest triibust, et see ongi lingunööri jälg.

Lingukivi ligiduses asub nelja auguga ohvrikivi, 1939.aastal kullaotsijate poolt neljaks puruks lastud.

Kassinurme küla loodepoolses otsas on maa väga mägine ja täis orge, nii et rahvas nimetab seda kohta Kassinurme mäestikuks. Orgude ja mägede keskel asetseb kalevipoja säng, mille valmistamisest kõneleb vanarahvas järgmist: kalevipoeg matkanud ilma puhkamata mitu päeva, kuni ta kippunud väsima ja tahtnud magama heita. Aga maa olnud mägine ja Kalevipoe polnud sobivat aset leidnud. Seal tulnud tal mõte säng teha. Kohe raiunud ta suure kuuse maha, teinud sellest kühvli, mis külimitu mulda korraga visanud ning hakanud tööle. Aga töö pole tahtnud edeneda, sellepärast teinud ta uue kühvli, mis pool vakka korraga visanud, aga siiski pole töö edenenud ning Kalevipoeg teinud kolmanda kühvli, mis vaka mulda korraga visanud. Päike kippunud enne sängi valmissaamist looja minema. Siis vaadanud Kalevipoeg paha meelega ümber ning näinud põhjatus orus üht elajat, kes mädasse kinni jäänud. Kalevipoeg tõmmanud elaja välja, nülginud ära ning ajanud naha kolme noatäiega puhtaks. Nüüd teinud ta enesele nahkpõlle, hakanud sellega mulda kandma ja säng saanud enne päeva loojaminekut valmis.

Kassinurme Kalevipoja sängi kõrval on ovaalne lohuke, mida rahvas kutsub kalevipoja silmapesu (või silmavee) kausiks. Kuigi see lomp asetseb mäel, ei kao sealt vesi ka kõige kuivemal suvel.

Kassinurme mägedest umbes 1 km eemal leidub 2 käeauku põllu sees. Neid auke kasutati linaleotamiseks. Kahe augu vahelt kulgeb Kassinurme-Palamuse maantee.


Turismimarsruut:


1. Põltsamaa - Siimusti – Eristvere – Painküla – Kassinurme.
Põltsamaa – 20 km – Jõgeva poole, pärast Kaave busspetust üle Lombivälja oja sõites keerata teeviida järgi (Siimusti) paremale (Reitevahe küla) – 3km – Siimusti , paremal Eeva Niinivaara nimeline park koos mälestuskiviga – 300m – vasakul Siimusti Lasteaed Algkooli koolihoone, seal 1. korrusel Siimusti Raamatukogu koos Eeva Niinivaara mälestustoaga – 300m - Eristvere suunas, keerata paremale Keraamika bussipeatuse juurest, Siimusti savitööstus koos keraamika kauplusega – tagasi 200m – Keraamika bussipeatuse suunas - 2,5 km - Eristvere suunas ristumine peateega (Piibe maanteega), keerata paremale – 3km - Painküla – 4,5 km - Kalevi, pöörata vasakule (üle raudtee) ja kohe kruusateele vasakule (viide Kassinurme) - 2km - Kassinurme mäed. Marsruudi pikkus umbes 36 km.

2. Siimusti – Eristvere – Painküla – Kassinurme
Siimusti – 300m - Siimusti keraamika – 2,5km - Eristvere – 3km - Painküla – 6,5km - Kassimurme mäed. Marsruudi pikkus umbes 12km.

3. Jõgeva – Siimusti - Eristvere – Painküla – Kassinurme
Jõgevalt Piibe maanteed mööda Tartu poole - 2,5km – Eristvere bussipeatuse juurest pöörata paremale (viide Siimusti) poole – 2,5km - Keraamika bussipeatuse juurest vasakule – 200m – Siimusti savitööstus ja keraamika kauplus – tagasi 200m – Keraamika bussipeatuse juurest vasakule Siimusti alevikku – 100m – paremal pool Siimusti Lasteaed Algkooli koolihoone koos raamatukogu ja Eeva Niinivaara mälestustoaga – 300m – Kaave poole (Põltsamaa poole) vasakul Eeva Niinivaara park koos mälestuskiviga – 2,8km – tagasi Eristvere suunas ristumine peateega (Piibe maanteega), keerata paremale – 3km - Painküla – 4,5km - Kalevi, pöörata vasakule (üle raudtee) ja kohe kruusateele vasakule (viide Kassinurme) - 2km - Kassinurme mäed. Marsruudi pikkus umbes 18km.