Teenused


Kohalkasutus. Kõikide väljaannetega saab tutvuda raamatukogus kohapeal lugemissaalis. Jooksva kuu ajakirjad on kasutamiseks kohapeal. Koju laenutatakse eelmise päeva ja vanemaid ajalehti. Vastavalt autoriõiguse seaduse § 133 ei tohi raamatukogu koju laenutada audiovisuaalseid teavikuid (filmid, multifilmid), need on vaid kohapeal kasutamiseks. Lauamängud: male, kabe, doomino TFB-66MP, "Reis ümber maailma", "Tsirkus", Puzzle (500 osaline), kaardimängud: "Must notsu", "Narr", "Alias sõnamäng"; "Twister", "Balti riikide kaart"( puzzle 120 osaline ), "Lotte doomino", "Piston cup race" (lauamäng, autode võidusõit).
Tagasi üles

Väljaannete kojulaenutus. Laenutähtaeg on raamatutel 21 päeva, ajakirjadel ja ajalehtedel ning eraldi CD-plaatidel 7 päeva. Koju laenutatakse helisalvestusi nt muusika CDd, kui nende levitamise algusest on möödas neli kuud (Autoriõiguse seadus § 133, lõige 2) ning Eesti televisiooni ja Tallinnfilmi salvestisi.
Tagasi üles

Avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu külastajatel on võimalik kasutada kahte arvutit. Interneti kasutamiseks peab kaasas olemas kas raamatukogu lugejapilet või isikut tõendav pildiga dokument. Kõikidel arvutitel on olemas ID-kaardi lugeja, veebikaamera ja kõrvaklapid. Arvutitest on võimalik teha väljaprinte. AIP kliendil on keelatud kasutada isiklikku andmekandjat, teha muudatusi arvuti seadistuses, installeerida programme või salvestada andmeid arvuti kõvakettale. Arvutites: protsessor i5 340, kettatüüp HDD, kettamaht 160GB, Windows 10pro, on võimalik kasutada järgnevat tarkvara: Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, Groove, InfoPath, OneNote, Outlook).
Tagasi üles

WiFi võrgu kasutamine on kõigile lugejatele tasuta ning ühenduse aeg ei ole piiratud. Kuna tegemist on avaliku võrguga, kuhu saavad ühenduda kõik soovijad, ei taga raamatukogu võrgu turvalisust.
Tagasi üles

Elektronkataloog RIKS. Selleks, et sisse logida e-kataloogi RIKSWEB, tuleb pöörduda esmase salasõna saamiseks raamatukoguhoidja poole. Salasõnaga saab kasutada oma lugejakontot (pikendamine, reserveerimine, laenutusajaloo vaatamine).
Tagasi üles

Pikendamine ja reserveerimine RIKSWEBis. RIKSWEBi kaudu saab pikendada 3 korda järjest ja 3 päeva enne tähtaja saabumist. Kui teaviku tagastustähtaeg on möödunud, siis ei ole RIKSWEBi kaudu võimalik tähtaega pikendada. Pikendamiseks tuleb klõpsata teaviku andmete ees olevale + märgile.
RIKSWEBi kaudu saab reserveerida kuini 3 teavikut.
Otsingut saab andmebaasis sooritada ka ilma sisse logimata.
Tagasi üles

E-ajakirjanduse lugemine. Raamatukogus on ligipääs järgmistele paberkujul ilmuvatele ja raamatukokku tellitud ajakirjade veebiversioonidele: Jõgeva Valla Teataja ja Raamatukogu. Lugemiseks pöörduda raamatukogu töötaja poole.
Tagasi üles

Koduteenindus. Kodus teenindamise teenust pakutakse raamatukogu teeninduspiirkonna elanikele, kelle tervislik seisund ei võimalda raamatukogu külastada. Raamatukoguhoidja toob üks kord kuus (vastavalt kokkuleppele) ja viib hiljem raamatukokku tagasi. Teenus on tasuta.
Teavikuid on võimalik otsida ise e-kataloogist RIKSWEB või küsida raamatukogust. Koduteenindusega liitumiseks tuleb helistada raamatukogu telefonile 7762093 või saata e-kiri aadressile:  Tiina. Mihhailov@jogeva.lib.ee
Tagasi üles

Ratastoolis lugeja teenindamine raamatukogus. Ratastoolis lugeja raamatukogusse ei pääse. Kaldteed ei ole.
Tagasi üles

Tagastuskast. Kui raamatukogu on suletud, saab laenutatud väljaandeid tagastada õues, trepi kõrval  olevasse tagastuskasti. Tagastuskast tühjendatakse ja tagastus vormistatakse andmebaasis iga tööpäeva hommikul. Kui lugejal jääb osa raamatuid tagastamata, siis nende tagastustähtaeg automaatselt ei pikene.
Tagasi üles

Laenutusjärjekorda panemine. Lugejal on võimalik panna end raamatukogus laenutatavate teavikute (välja arvatud perioodika) ootejärjekorda. Korraga on võimalik ennast järjekorda panna 5 teavikule. Teavikuid hoitakse 5 tööpäeva. Kui lugeja selle aja jooksul teavikutele järgi ei tule, järjekord tühistatakse. Järjekorda on võimalik panna raamatukogus kohapeal ja RIKSWEBi kaudu.
Tagasi üles

Infoteenindus. Infopäringuid saab esitada raamatukogu telefoni 7762093 teel, kohapeal või e-kirja teel: Tiina.Mihhailov@jogeva.lib.ee
Päringutele vastatakse 24 tunni jooksul, mahukamatele 3 tööpäeva jooksul.
Lugejaid nõustatakse: teemaotsingul, faktide ja andmete täpsustamisel, andmebaaside kasutamisel, teavikute leidumuse kohta raamatukogus.
Tagasi üles

RVL teenus lugejatele. Raamatukogu kogudes puuduvad raamatud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.
Tellimust saab esitada raamatukogus kohapeal, telefonile 7762092 või e-aadressile: Tiina.Mihhailov@jogeva.lib.ee
Tagastamistähtaja ja kasutamiskorra määrab saatja-raamatukogu.
Kui teavik tellitakse posti teel väljapoolt Jõgeva maakonda, tuleb postikulu tasuda teaviku tellijal teaviku saabumisel raamatukogus sularahas.
Tagasi üles

Kasutajakoolituste korraldamine. Raamatukogu pakub oma lugejatele, algkooli ja põhikooli ning lasteaia rühmadele raamatukogus koolitusi, raamatukogutunde ja raamatukoguekskursioone. Koolitused on tasuta ning vastavalt soovile kas individuaal- või rühmakoolitused. Rühmakoolituste minimaalne kestus on 20 minutit ja maksimaalne 45 minutit. Koolitustele ja ekskursioonidele tuleb eelnevalt registreeruda.
Kasutajakoolituse eesmärk on anda raamatukogu lugejatele algteadmisi infootsingust. Koolitusel tutvustatakse RIKSWEBi kasutusvõimalusi (otsinguvõimalused, reserveerimine, tagastustähtaja pikendamine jne), aga ka e-kataloogi ESTER, artiklite bibliograafilist andmebaasi ISE, andmebaasi DIGAR. Lisaks pakub raamatukogu järgmisi koolitusi: arvuti algõpe, e-lugeri tutvustus, e-raamatukogude tutvustus, e-teenused, ID-kaardi kasutamine, kirjanduse tutvustamine.

Rühmakoolitused:
Raamatukogu tutvustus lasteaiarühmadele ja algklassidele (20-45 minutit).
Mis on raamatukogu, kuidas raamatuid laenutatakse, kuidas saab laps end raamatukogu lugejaks vormistada ja ise raamatuid laenata? Mida huvitavat saab raamatukogus veel teha ja millised ruumid on raamatukogus? Eeva Niinivaara mälestustoa tutvustamine. Muinasjututundide läbiviimine.

Raamatukogutöö tutvustamine alg- ja keskastme klassidele (30-45 minutit).
Räägime sellest, milliseid töid tehakse raamatukogus veel peale raamatute laenutamise. Milliseid töid peab enne tegema, kui raamat lugejani jõuab?

Lastekirjanduse uute raamatute tutvustamine kõikidele huvirühmadele (kuni 45 minutit).
Tutvustame uusi raamatuid, loeme neist ette katkendeid, räägime kirjanikest.
Tarbekirjandus ja selle kasutamine alg- ja keskastme klassidele (kuni 45 minutit).
Tutvustame lastekirjanduse toas olevaid tarberaamatuid: meisterdamise, käsitöö, voltimise jne.

Teatmeteoste tutvustamine alg- ja keskastme klassidele (kuni 45 minutit)
Erinevate teatmeteoste ülesehitus, vajaliku teabe leidmine. Ajakirjanduse tutvustus.

Tuntud lastekirjanike tutvustamine 1.- 6. kl õpilastele (kuni 45 minutit).
Räägime kooliprogrammis käsitletud lastekirjanikest ja nende loomingust.
Toimumise koht kas raamatukogus või koolis.

Kirjandustunnid Eeva Niinivaara mälestustoas.
Ekskursioonide, raamatutundide ja kirjandusülevaadete toimumise ja läbiviimise ajad ning tingimused eelneva kokkuleppe alusel.
Tagasi üles

Meeldetuletuste saatmine võlgnevuste, laenutustähtaja aegumise ja reserveeringute kohta. Raamatute õigeaegse tagastamise eest vastutab lugeja, kellele antakse laenutustähtajaga laenutustšekk. Raamatukogu saadab meeldetuletusi laenutustähtaja saabumise, aegumise, võlgnevuste, aga samuti ka reserveeringute kohta lugeja poolt antud tema e-posti aadressile.
Tagasi üles

Tagastustähtaja pikendamine. Laenutustähtaega saab pikendada kuni kolm korda juhul, kui raamatule ei ole tekkinud järjekorda.
Pikendamiseks kasutage RIKWEBi, helistage raamatukogu telefonile 7762092 või saatke e-kiri aadressile: Tiina.Mihhailov@jogeva.lib.ee
Tagasi üles

Giidi teenus. Raamatukoguhoidja poolt osutatakse eelneval kokkuleppel giiditeenust raamatukogus paiknevas Eeva Niinivaara mälestustoas ja soovi korral Eeva Niinivaara pargis.
Tagasi üles

E-lugeri laenutamine. Raamatukogust on võimalik laenutada e-lugerit BocetBook. Kompletis on 1AC adapter (laadija), 6 tolline e-lnk ekraan võimaldab lugeda nii säravas päikesepaistes kui kottpimedas. Kaasas 3 tasuta eestikeelset raamatut, lisaks 177 eesti kirjanduse klassikalist teost, raamatuid inglise, saksa ja vene kirjandusest. Sisaldab 3 sõnaraamatut, hulgaliselt fonte ja ettelugemise funktsioone. USB ja MicroSD sisendid, Linux operatsioonisüsteem, 800MHz Freescale protsessor, sisemälu 4GB, välkmälu kuni 32GB. Seade toetab järgmisi e-raamatu vorminguid: PDF, EPUB, DOC, TXT jne.
E-lugeriga laenutatakse eesti ja väiksemas mahus maailma klassika teoseid, mille autoriõigused on ammendunud, st autori surmast on möödunud rohkem kui 70 aastat.
Tagasi üles

Lugemisabivahendite kasutamine. Raamatukogus on soovijail võimalik kohapeal kasutada lugemiseks lugemisluupi. Kasutada saab ka lugemisprille (+1, +2, +3).
Tagasi üles

Huvitegevus. Raamatukogu pakub huvitegevuse võimalusi.
Naiste käsitööringi juhendab Ülle Mikiver
okt. - märts (neljapäeviti kell 14.00).
Osalemine on tasuta.
Tagasi üles

Projektor, ekraan. Sündmuste läbiviijatele tasuta kasutamiseks digitaalprojektor Benq MX 507 ja ekraan (põrandal tripoodiga) T100U WVI mõõtudega 2m x 1,70m.
Tagasi üles


Paberhundi kasutamine. Raamatukogus on võimalik kasutada raamatukoguhoidja vahendusel paberihunti. Teenus on tasuta.

Veekeetja. Raamatukogus on veekeetja, soovi korral pakutakse tasuta hommikukohvi või teed.
Tagasi üles