Põnevamad sündmused aastal 2012

 • Oskar Luts 125. Tähistati Oskar Lutsu 125. sünniaastapäeva. Väljapanekuks seati materjale mapist "Oskar Luts 1887-1953", Kirjastus Eesti Raamat 1990 ning Lutsu kirjutatud laste- ja ilukirjanduslikke teoseid (17 eksemplari). Avamisel loeti katkendeid tema raamatutest ning istuti ühises teelauas.
 • Paul- Erik Rummo 70. Paul- Erik Rummo 70 - kirjanik ja poliitik. Väljapanek autori teostest ja internetist (Vikipeedia) pirnditud ja kohandatud materjalidest.
 • Meenutame Anton Hansen Tammsaart. A.H. Tammsaare 134. sünniaastapäeva puhul loeti katkendeid raamatutest "Kõrbaoja peremees", "Tõde ja õigus" 1. ja 5. ning jutustust "Tähtis päev" ja "Meie rebane". Lühikese kokkuvõtte kirjaniku elust ja loomingust tegi Väino Siimann. Kaetud oli kohvilaud.
 • Uuemaid luuleraamatuid Eesti autoritelt. Lugejatele tutvumiseks ja lugemishuvi tekitamiseks seati väljapanekuks 17 lähiajal ilmunud luulekogumikku Eesti autorite loomingust. Väljapaneku avamisel loeti Maarja Kangro ("Kunstiteadlase jõulupuu"), Veiko Belialsi ("Sina ja vaikus ja pajud"), Valeria Räniku ("Metsa poole"), Katrin Kuldjärve ("Elamisvalgus"), Liisi Ojamaa ("Ajalaulud") luuletusi.
 • 02.02 Uusi lasteraamatuid. Siimusti algkooli 1. klassi õpilastele tutvustati uusi lasteraamatuid, loeti neist katkendeid ning tuletati meelde raamatukogu kui raamatute kodu kasutamise põhimõtteid.
 • 14.02 Sõbrapäeva tähistamine. Sõbrapäeva tähistati kaartide valmistamise ja sõbrateemaliste luuletuste ettelugemisega. Joodi teed ja söödi kooki.
 • 28.02 Ohoo! Tore raamat! Noorteraamatud pakuvad huvi erineva vanusega lugejatele ja seetõttu on aegajalt oluline neid raamatuid esile tõsta ja eraldi tutvustada. Väljapaneku avamisel tutvustati kohaletulnuile Mare Sabolotny raamatut "Peaaegu inimene".
 • 28.02 Meeleolukaid raamatuid. Algklasside õpilastele lugemishuvi tekitamiseks ning lugemisharjumuse kujundamiseks on vaja palju lugeda. Loeti ette Aino Perviku raamatut "Kollane autopõrnikas". Loetu kohta vastati küsimustele ja joonistati rühmatööna pilte.
 • 09.03 Peeret Sauter 50. Kirjaniku juubelisünnipäeva puhul koostati väljapanek tema raamatutest.
 • 13.03 Emakeelepäev. Räägiti Kristjan Jaak Petersoni tähtsusest tänases keeleruumis, murdekeelest ja murretest, Kihnu aabitsast. Kõnekäände õpiti tundma Piret Raua jutu "Professor Peterson" alusel. Vastati viktoriiniküsimustele ja otsiti vastuseid tarkuseraamatutest.
 • 14.03 Muinasjututund. Muinasjutt on üks rahvaluule liikidest, mida on suulise päringu alusel aastasadu põlvest põlve edasi antud. Mängiti muinasjutte. Mängud kestsid 3 tundi ja kõigil oli lõbus.
 • 15.03 Lasteaialapsed raamatukogus. Kurista lasteaia kasvandikud kuulasid raamatukogus muinasjuttu ning tutvusid raamatukoguga. Mängiti muinasjuttu "Ahjualune", vaadati Piret Raua raamatiud ning tutvustati eepost Kalevipoeg
 • 20.03 Koolivaheajal loeme ette. Kevade alguse auks ning koolivaheaja puhul lugesid lapsed üksteisele ette luuletusi kevade kohta.
 • 26.03 Kevad on saabubud. Väljapanek aiandusteemalistest raamatutest ja ajakirjadest.
 • 23.04 Aino Pervik 80. Väljapanek kirjaniku raamatutest.
 • 02.05 Meisterdame emadepäevaks. Emadepäeva kingitusi õpetas meisterdama Adavere põhikooli töötaja, käsitöömeister ja Põltsamaa Emadeklubi õpitubade meister Marje Aigro. Sündmuse läbiviimist toetas Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp.
 • 17.05 Minu lemmikraamat. Kohaletulnud inimesed tutvustasid üksteisele oma lemmikraamatut. Kaetud teelaud.
 • 23.05 Andrus Kivirähu lastejutud. Kiigemetsa Kooli emakeeleringi õpilased käisid tutvumas A. Kivirähu lasteraamatutega. Loeti ette jutt "Loll jope", vastati kirjalikult küsimustele teksti kohta, joonistati teksti mõistmiseks skeeme, jutustati skeemide alusel, rühmatööna koostati mõistekaart "Suvised riideesemed" ja "Talvised riideesemed". Tutvustati oma rühma tööd teistele ja põhjendati valikuid.
 • 30.05 Erika Esop 85. Väljapanek kunstniku illustreeritud raamatutest.
 • 18.06 Leelo Tungal 65. Väljapanek kirjaniku raamtutest.
 • 18.07 Külas sõbrad Soome Vabariigist.
 • 18.07 Suviseks lugemiseks. Piret Raua ja Kristiina Kassi raamatute näitus.
 • 24.07 Aarne Biin 70. Väljapanek kirjaniku raamatutest.
 • 09.08 ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni poolt korraldatud suvelaagrist osavõtjad Eeva Niinivaara mälestustoaga tutvumas.
 • 05.09 Sügisesi marju ja seeni. Väljapanek ajakirjadest, raamatutest, hoidistest ja retseptidest.
 • 27.09 Leia endale vahva raamat. 3. klassi õpilased õppisid raamatukogus leidma endile põnevaid raamatuid. Jälgiti paigutust, sisukorda, registreid, tähestikku.

Raamatukogupäevad 2012
Teema: “Kohtume raamatukogus“
Alateema: “Põlvkondade sidusus„
20.- 30. oktoober
 • 16. oktoober Külas Keeleinspektsiooni peadirektor, lastekirjanik (praegu 7 lasteraamatut), humorist (Maalehe laureaat 2011), Valgetähe V klassi teenetemärgi (2004) omanik, Aasta rahvuslane (2008), Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali käesoleva aasta aastaauhinna saaja Ilmar Tomusk. Jõgeva valla koolide omaloomingupäev „Tuleviku kool“.
 • 19. oktoober Ettelugemispäev. Loeme Aino Perviku raamatuid.
 • 19.-30. oktoober Väljapanek Karl Ristikivi (16. 10. – 100 aastat sünnist) raamatutest ja loometeest.
 • 30. oktoober Kiigemetsa Kooli õpilastööde näitus „Pintsli ja pasunaga„ avamine. Juhendaja õpetaja Meedi Ümar
 • 23. oktoober Eesti raamatu päev 24.- 31. oktoober väljapanek Siimusti raamatukogu fondis leiduvatest Eesti autorite uuematest luuleraamatutest.
 • 25. oktoober infokirjaoskuse päev. Laste teatmeteoste kasutamise võimalusi. Praktiline ülesanne ja viktoriin kuuldu kohta.
 • 25. oktoober kell 17.30 – 19.30 Siirdetehnikas keraamika dekoreerimine. MTÜ Jõgeva Koolituskeskuse käsitöö- ja kunstiõpingute projekt „Käsitöö liidab kogukonda ja põlvkondi„. Juhendaja on Meedi Ümar, osalustasu 1.- euro.
 • 30. oktoober Maaraamatukoguhoidjate päev Alatskivil.

 • 9.11 Mõistatusi mardipäevaks. Milliseid mõistatusi sobib lastel küsida, kui nad käivad mardisandis ja kadrisandis? Tutvumine mõistatusi sisaldavate väljaannetega, õpiti valikuid tegema.
 • 12.11- 30.11 Astrid Lindgren 105. Väljapanek kirjaniku loomingust ning eluloolistest materjalidest.
 • 14.11 Astrid Lindgreni raamatuid. 1. klassi õpilased kuulasid katkendit raamatust "Bullerby lapsed" ning joonistasid loetu põhjal pildid, mis näituseks seati. Tutvuti teiste autori raamatutega ning uudistati illustratsioone.
 • 28.11 Huvitavaid raamatukujundusi. Kiigemetsa Kooli kasvatusrühma õpilased õpetaja Astrid Kooli juhendamisel külastasid raamatukogu ning tutvusid erinevate raamatukujundustega.
 • 6.12 Jõulukaartide valmistamine. Õpiti voltimist, paelte sidumist, kaunistuste kleepimist, osa võtsid Siimusti algkooli 1.- 4. klassi õpilased.
 • 20.12 Eeva Niinivaara mälestustund. Traditsioonilist mälestustundi peetakse igal aastal Eeva Niinivaara sünniaastapäeva (21.12) paiku. Sel aastal esinesid jõuluteemalise luulekavaga ning muusikapaladega Jaana Koppel ning Reine Koppel.